متاسفانه در leap  فایل‌های مربوط زبان فارسی به‌صورت پیشفرض نصب نیست. برای نصب این فایل‌ها مسیر زیر رو طی می‌کنیم:

YaST > Software > Software Management > View menu > Languages > fa

حال برای اضافه کردن سویچر کیبورد به مسیر زیر رفته:

Settings > Configure Desktop > Input Devices > Keyboard > Layouts

 دکمه "add" را زده و در  پنجره  باز شده از قسمت "Layout" زبان "persian" را انتخاب می نماییم.

برای تعریف کلید میانبر (Keyboard Shortcut) به منظور تغییر زبان کیبورد در قسمت "Shortcuts for Switching Layout" و از منوی "Main shortcuts" کلید میانبر دلخواه را انتخاب می‌کنیم. 

در پایان "Apply" را می‌زنیم.